Terje Bømer var ordstyrer.

De fremmøte.

Lise prøver WCN vakt kjeledressen.

Terje Bømer ble utnevnt til Æresmedlem.

Birger Inge Klingsheim (Bigga) fikk overrakt en pris for sitt arbeid i husstyret de siste årene.

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP