Team sjef: Birger I. (Bigga) Klingsheim
Sjåfør:       Roy Arild Tveit

Takk til Linda Flagstad for lån av bilder.