Vi henstiller alle om å følge reglene for WCN.

- Alle skal ha treff armband på.

- Burning inne på området forbudt.

- HUNDER ER FORBUDT HELE HELGEN.

- Ingen høy musikk mellom kl 2400-0800

- Store partytelt skal være avtalt på forhånd.

- Vis omtanke for andre treff deltakere.